1945-1949

Wederopbouw en de Koude Oorlog

Tijdlijn militaire geschiedenis NIMH

De jaren 1945 - 1949 stonden helemaal in het teken van de Indonesische kwestie. Direct na de Japanse capitulatie riepen Soekarno en zijn nationalistische medestrijders de onafhankelijke republiek Indonesië uit. Nederland erkende de republiek niet en zette alles op alles om Nederlands-Indië te behouden. Het parlement en het overgrote deel van de bevolking steunde het kabinetsbeleid. Perioden van onderhandeling wisselden af met perioden van strijd.

Geo-politieke en maatschappelijke ontwikkelingen (vnl. Europa)

PM

Nationale en nationaal-maatschappelijke ontwikkelingen

PM

Technologische ontwikkelingen

PM

Ontwikkelingen Ministerie van Oorlog, Marine c.q. Defensie

PM

De wijze van oorlogvoering

PM