Het regiment en haar eenheden

De basis voor genisten is het terrein in de ruimste zin van het woord: grond, water en infrastructuur. Het terrein wordt bewerkt - zonodig met springstof - zodat het voor de tegenstander een obstakel wordt. Voor de eigen eenheden wordt het terrein aangepast aan de behoeften, worden waterlopen overbrugd, kampementen gebouwd en beschermingsconstructies gemaakt.

Voor de uitvoering van deze veelheid van taken zijn veel bouwstenen nodig. De allerbelangrijkste daarvan wordt gevormd door onze mensen met goede opleidingen en veel ervaring.

Teamgeest is een andere onmisbare bouwsteen evenals creativiteit. Er is geen klus die een genist in zijn eentje kan volbrengen. Daarvoor zijn de taken te grootschalig, te complex, de tijdsdruk te hoog en de omstandigheden vaak te ongunstig. De genie, dat zijn we samen !

In vroegere tijden was een regiment een organieke legereenheid. Dat is nu niet meer het geval. Er zijn vele en veelsoortige andere organisatorische verbanden. De regimenten, en zo ook die van het regiment Genietroepen, helpen in de huidige tijd invulling te geven aan begrippen als verbondenheiden kameraadschap. De rol van het regiment ligt vooral op het gebied van traditiehandhaving en het bewaken en stimuleren van de saamhorigheid. Iedere militair en burger, die behoort tot het wapen der genie of die tewerkgesteld is bij een genie-eenheid maakt deel uit van het regiment Genietroepen. Ook de oudgedienden behoren tot het regiment. Het regiment is statutair gevestigd op de van Brederode Kazerne in Vught. Op deze kazerne is, in het daar welbekende Geniemuseum, het “Huis van het Regiment” te vinden.

Tegenwoordig telt het regiment Genietroepen drie parate bataljons en één zelfstandige compagnie. Dit zijn 11- en 41 Pantsergeniebataljon, 101 Geniebataljon en 11 Geniecompagnie.

11 Pantsergeniebataljon te Wezep maakt deel uit van 43 Gemechaniseerde brigade
41 Pantsergeniebataljon te Oirschot van 13 Lichte brigade 
101 Geniebataljon te Wezep van het Operationeel Ondersteuningscommando Land
11 Geniecompagnie te Schaarsbergen is onderdeel van 11 Luchtmobiele brigade

Daarnaast kennen we ook het Opleidings- en Trainingscentrum Genie met vestigingen in Vught, Schaijk, Hedel en Wezep. Ook de burger en militaire “genisten” die vanuit de voormalige Dienst Vastgoed Defensie nu werkzaam zijn bij het huidige Rijks Vastgoed Bedrijf behoren tot het regiment Genietroepen.