Regimentsembleem

De basis
Het logo dat de basis vormt van het regimentsembleem stamt uit 1993. De mannen van ‘de Tekenkamer’ in Vught maakten in hun vrij tijd wel eens creatieve werken. Joep van de Dungen, Joop Smit en Will Kleian kwamen tot een ontwerp dat bestaat uit de vier klassieke genie-elementen: een sappeurshelm, een gekruiste schop en houweel, een anker en daaronder de contouren van een vestingwerk met bastions.


Het basisontwerp uit 1993.

Het regimentsembleem
Het logo is later verwerkt in een herkenbaar en meerkleurig ontwerp, dat wordt gebruikt bij analoge en digitale uitingen van het regiment, maar ook op stickers en de patches. Ook veel onder de paraplu van het regiment functionerende stichtingen en verenigingen voeren (delen van) dit ontwerp in het eigen embleem.


Het regimentsembleem.