Functionarissen

Regimenten en korpsen zijn geen operationele eenheden meer, maar traditionele verbanden conform het Traditiebesluit Koninklijke Landmacht. Alle genie-eenheden nemen deel aan dit traditionele verband, ongeacht het bevelressort waartoe ze behoren.

Traditie geeft ons regiment een eigen identiteit, en daarnaast versterkt traditie de onderlinge band tussen genisten. Voor het borgen en uitvoeren van tradities beschikt het Regiment Genietroepen over een stafgroep met daarin een aantal speciale functionarissen.

Regimentscommandant
De regimentscommandant (RC) is verantwoordelijk voor de traditiehandhaving bij de genie. Tegenwoordig is de commandant van het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) ook RC. Er bestaat geen bevelslijn tussen de RC en de operationele genie-eenheden. Toch kan hij wel een beroep op die eenheden doen als het om traditiezaken gaat; dat is officieel zo geregeld.

Bij deze functie komt ook het voorzitterschap van de Traditieraad Genie kijken. Deze raad bestaat verder uit:

•    De hoogste genieofficier van het Rijks Vastgoed Bedrijf.
•    De voorzitter van de Vereniging van Officieren der Genie (VOG).
•    De voorzitter van de Vereniging van Genie-onderofficieren (VGOO).
•    De regimentsadjudant.

De RC is ook de zogenoemde genie-autoriteit van de Koninklijke Landmacht. Dat houdt in dat de RC het eerste aanspreekpunt is voor vragen over genietaken of andere zaken die het Wapen der Genie aangaan.


Regimentscommandant, kolonel Bas van den Berg (foto: JB Strijk).

Waarnemend regimentscommandant
Soms kan de regimentscommandant (RC) niet aanwezig zijn bij ceremonies of andere belangrijke gebeurtenissen voor het regiment. De genieofficier met de hoogste rang en anciënniteit treedt in die gevallen op als waarnemend RC.

Regimentsadjudant
De regimentsadjudant (RA) is de steun en toeverlaat van de regimentscommandant (RC). De RA coördineert en stimuleert activiteiten binnen het regiment en adviseert de RC over traditiezaken. In voorkomende gevallen treedt de RA op als zijn vertegenwoordiger. Bevordering van de saamhorigheid is de belangrijkste taak van de RA. Daarnaast is de RA secretaris van de Traditieraad Genie. Bovendien treedt de RA op als vaandeldrager van het regiment.


Regimentsadjudant, adjudant Patrick van den Burg (foto: JB Strijk, regimentsoog).

Marketentster
Het Regiment Genietroepen prijst zich gelukkig met een aantal dames dat zich vrijwillig inzet als marketentster. Meestal zijn het echtgenotes van genisten of vrouwelijke geniemilitairen. De marketentster is tegenwoordig niet meer weg te denken! Oorspronkelijk trokken legers op veldtocht een hele schare handelaren mee om soldaten en officieren van het nodige te voorzien; de marketentsters zijn daar een overblijfsel van. Zij was veelal de echtgenote van de korporaal-wasbaas en tevens wasvrouw. Om in een extra inkomen te voorzien dreef zij tijdens oefeningen en gevechtspauzes een handeltje in eieren, tabak en borrels. De marketenster draagt een tenue naar een oud voorbeeld dat zich in het Geniemuseum bevindt: een donkerblauwe jurk met een wit-rood schort en op het hoofd een hoed met veren. En het belangrijkste is natuurlijk het vaatje brandewijn. Daaruit tapt zij (met mate), hartversterkertjes in voetloze glaasjes. Deze kunnen met het steeltje in de grond worden gestoken. Wel zo handig.


Marketentsters tijdens de jaarlijkse Wapendag (foto: Anneke Janissen).

Bieleman
Ze zijn terug: de bielemannen. Kortgeleden zijn ‘de oudste genisten’ weer in ere hersteld. Dit waren de oorspronkelijke pioniers die aan de marscolonne vooruit gingen om hindernissen te ruimen. Voorzien van een bijl baanden zij de weg voor het oprukkende leger. Een zware baard en de knevel (snor) werden traditie. Jonge bielemannen moesten het soms doen met een valse baard. Het uniform van de bielemannen van nu grijpt direct terug op het sappeursuniform uit de negentiende eeuw: een imposante kolbak (hoge bontmuts), een wit lederen voorschot, witte handschoenen, een sappeurssabel, een giberne (munitietasje) en natuurlijk de lange bijl. Een indrukwekkende voorhoede van de vaandelwacht!


Bielemannen tijdens de NLVD.