De traditie van het regiment

Geschiedenis is niet hetzelfde als traditie. Geschiedenis vertelt wat er precies is gebeurd. Traditie bestaat als het ware uit souvenirs uit het verleden: brokjes geschiedenis die voortleven in het heden.

Symbolen

Sinds de oprichting van het regiment in 1748 hebben genisten al heel wat ‘souvenirs’ verzameld. Die staan symbool voor grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden. Samen vormen ze de regimentstraditie. Ze worden overgegeven van genist op genist. De Regimentsadjudant bewaakt de traditie.

Identiteit

Traditie geeft het regiment een eigen identiteit. Daarnaast versterkt traditie de onderlinge band tussen genisten. Sommige onderdelen van de traditie zijn heel belangrijk. Denk aan de band met het vaandel. Maar er zijn er meer.

In deze canon worden de belangrijkste regimentstradities belicht. Het gaat om tastbare zaken, maar ook om gebruiken en speciale functionarissen. De Genie-muziek is een verhaal op zich. Daar wordt dan ook afzonderlijk aandacht aan besteed.

Het vaandel 
> Regimentsemblemen
> Ceremonieel tenue    
> Regimentsonderscheidingen 
> Vieren en herdenken  
Monumenten  
> Functionarissen
> Gebruiken 
> Muziek
> Muziekkorpsen   
> Stichtingen en verenigingen